LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
Tarptautinė konferencija 2013

 

                    

 

Tarptautinė konferencija

„Arbitražas: jo taikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse patirtis ir plėtros perspektyvos Lietuvoje“

Vilnius, 2013 m. lapkričio 21-22 d.

 

Konferencijos organizatorė – Lietuvos arbitražo asociacija (LAA)

Konferencija organizuojama vykdant Vyriausybės patvirtintą Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. oficialių renginių programą, yra finansuojama Europos socialinio fondo ir kofinansuojama LR užsienio reikalų ministerijos vykdomo projekto „Lietuvos įsitinklinimo Europos Sąjungoje skatinimas“ lėšomis ir VšĮ Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo lėšomis.

 

Kiti organizatoriai:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija,

VšĮ Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas.

 

Konferenciją globoja J.E Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA ir PRIEDAS

 

REZOLIUCIJA