LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
PINIGINIŲ REIKALAVIMŲ GINČO IŠSPRENDIMAS SUPAPRASTINTA ARBITRAŽINIO PROCESO TVARKA

Pagal ieškovo pareiškimą byla Vilniaus arbitraže gali būti išnagrinėta supaprastinto (pagreitinto) arbitražo proceso tvarka, o sprendimas įformintas arbitražo teismo įsakymu, jeigu:

1) ginčo šalių susitarime numatytas arbitražinis nesutarimų sprendimo būdas;

2) ginčas kyla dėl sutartyje numatytų piniginių prievolių (atsiskaitymo reikalavimų) nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
3) pareiškimo įregistravimo Vilniaus arbitražo Sekretoriate metu ieškovas buvo visiškai įvykdęs visas jam priklausančias pagal sutartį prievoles (arba sutartyje aptartą jų dalį), už kurias reikalaujama sumokėjimo (atsiskaitymo);
4) abi ginčo šalys yra įmonės (juridiniai asmenys) ar kiti Lietuvos ūkio subjektai, įregistruoti Lietuvoje pagal šios šalies įstatymus.
 
Ieškovas, pageidaujantis greičiau (supaprastinta arbitražinio proceso tvarka) išreikalauti jam pagrįstai priklausančias lėšas, įteikia Vilniaus arbitražo Sekretoriatui Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamento 48 punkte aptartos formos ir turinio pareiškimą bei kitų ten nurodytų dokumentų du komplektus, kuriuos dokumentinio proceso tvarka (nekviečiant į posėdį ginčo šalių) per penkias dienas išnagrinėja Vilniaus arbitražo pirmininko paskirtas (pasirinktas iš Rekomenduojamų arbitrų sąrašo) arbitras. Esant teisiniam pagrindui, arbitras išduoda ieškovui arbitražo teismo įsakymą, įpareigojantį atsakovą (skolininką) ne vėliau, kaip per dvidešimt dienų nuo įsakymo įteikimo sumokėti ieškovui priteistas sumas. Įsakymas įsiteisėja, jeigu per nustatytą terminą atsakovas nesumoka ieškovui priteistas sumas ir nepareiškia prieštaravimų dėl ieškovo keliamų reikalavimų. Kaip vykdytinas (pagal LR CPK 584 str. 1 d. 1 p.) dokumentas arbitražo teismo įsakymas įvykdomas Lietuvos įstatymų nustatyta tvarka.
 
Daugiau informacijos žr. šioje svetainėje "Nacionalinio komercinio arbitražo procedūros reglamentas" (VI skirsnis)  arba “Valstybės žinios”, 2007, Nr.99-4050 .