LT    EN    RU   K O N T A K T A I :

 

LIETUVOS ARBITRAŽO ASOCIACIJOS (LAA)
Buveinė:

Gedimino pr. 64-63,
LT-01111, Vilnius

 

Pasiteiravimui:

tel. +370 5 2496033

info@vilniausarbitrazas.lt 
BENDROSIOS KOMPETENCIJOS REKOMENDUOJAMŲ ARBITRŲ SĄRAŠAI

 

 

BENDROSIOS KOMPETENCIJOS REKOMENDUOJAMŲ ARBITRŲ SĄRAŠAI

 

Lietuvoje reziduojančių specialistų – LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašas *

 

Ambrazaitis Kęstutis

Vilnius

Vilniaus universitete baigė ekonomikos studijas įgydamas ekonomikos mokslų magistro laipsnį. Vėliau, Vilniaus universitete baigė tarptautinės ekonomikos studijas ir gavo tarptautinių ekonominių santykių specialisto diplomą. Stažavosi Vokietijos bankuose – „Deutsche Bank Kiel“ ir „Sparkasse Saarbrücken“, Austrijos įmonėje „Firumu Holding Europe Central & East GmbH“, dirbo SEB banke ir įvairiose kitose įmonėse. Suteikti buhalterio profesionalo ir atestuoto auditoriaus vardai. Įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą ir atlieka ekonomines teismo ekspertizes. Šiuo metu dirba teismo ekspertu Ekonominių teismo ekspertizių centre.
Specializacija: bendrosios kompetencijos, prekybinio, finansinio verslo ginčai, mokesčių teisė, auditas.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, vokiečių.

Baliūtis Renaldas
Vilnius

 

Gimė 1977 m. Baigęs Lietuvos teisės universitetą (2001 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra advokatų kontoros "Mikulskas, Baliūtis, Vasilionokas ir partneriai LAW&SUIT” advokatas.
Specializacija: civilinė, statybų, verslo, sutarčių, įmonių teisė, tarptautiniai krovinių pervežimai.
Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Brazaitis Žilvinas

Klaipėda

Gimė 1980 m. Klaipėdoje. Baigė Vytauto Didžiojo universitetą (2002 m.) įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį; M.Romerio universitete (2005 m.) įgijo teisės magistro laipsnį. Šiuo metu yra advokatų kontoros Velička, Brazaitis ir partneriai advokatas.

Specializacija: tarptautinė jūrų teisė, tarpt. komercinė teisė, transporto teisė, draudimo teisė, įmonių teisė, sutarčių teisė, darbo teisė.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Černuševičius Viktoras

Klaipėda

Gimė 1977 m. Baigė Klaipėdos universitetą (2001 m.) įgijo laivų energetinių įrenginių eksploatacijos bakalaurą ir transporto inžinerijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu - UAB "Vakarų laivų remontas" marketingo departamento direktorius.

Specializacija: laivų projektavimas, eksploatavimas, aptarnavimas, remontas, statyba; metalo konstrukcijų gamyba; visų tipų variklių eksploatavimas, aptarnavimas, remontas, gamyba; rangos sutartys; laivų pirkimo-pardavimo, agentavimo, nuomos sutartys.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Dabkevičius Gintaras 
Kaunas

 

Gimė 1970 m. Baigęs M. Riomerio universitetą (1997 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra advokato "V.Martovičiaus kontoros”advokatas.
Specializacija: statybų, komercinė ir sutarčių teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, lenkų.

Digrys Andrius

Klaipėda

Gimė 1980 m. Baigė M.Riomerio universitetą, įgijo tarptautinės jūrų teisės magistro laipsnį ir teisės ir valdymo magistro laipsnį. Šiuo metu yra AB "Vakarų laivų gamykla" įmonių grupė, teisininkas.

Specializacija: tarptautinė jūrų teisė, transporto teisė, sutarčių teisė, banko garantijos ir akredityvai, įmonių teisė.

Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Dolgich Danielius

Vilnius

Gimė 1980 m. 2003 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį; 2005 m. - VU Ekonomikos fakultete baigė Europos ekonominių studijų krypties išlyginamąsias studijas. 2004-2008 m. dirbo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėju Vilniaus apygardos teisme. Dirbo teisės ekspertu darbo grupėse rengiant Teismų įstatymo, Viešųjų pirkimų įstatymo, Geležinkelių transporto kodekso bei kitų teisės aktų projektus. Šiuo metu dirba AB „Lietuvos geležinkeliai“ „Rail Baltica“ projekto direkcijos vyriausiuoju teisininku.

Specializacija: statybos ir projektavimo ranga, komercinė teisė, sutarčių teisė, susijungimai ir įsigijimai, viešųjų pirkimų teisė, ES lėšomis finansuojami projektai.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Grabskytė Ieva 
Vilnius

 

Gimusi 1979 m. Baigusi Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (2002 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra AB „Lietuvos geležinkeliai” Krovinių vežimo direkcijos Teisės skyriaus viršininkė.
Specializacija: transporto teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Jankauskas Justas
Kaunas

 

Gimė 1978 m. Baigęs Lietuvos Teisės universitetą (1999 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2001 m. suteiktas Civilinės-komercinės teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu yra advokatų kontoros „Jankauskas ir partneriai" vadovaujantis advokatas.
Specializacija: statybų teisė, sutarčių teisė, pervežimų teisė, draudimo teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Jasinskas Juozas
Vilnius

 

Gimė 1988 m. Baigtos teisės bakalauro bei teisės magistro studijos ir 2011 m. įgytas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu yra anstolių Valdo Čegliko, Birutės Čereškienės ir Vilmos Leskevičienės kontoros antstolio Valdo Čegliko padėjėjas; anstolių kontoros teisės skyriaus vadovas.
Specializacija: civilinė teisė, verslo teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Juškevičius Gintas
Panevėžys

 

Gimė 1980 m. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (2003 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra AB „Panevėžio statybos trestas” juristas.
Specializacija: civilinė, komercinė, prekybos, statybų, įmonių teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Kisielius Donatas
Vilnius

 

Gimė 1982 m.Vilniuje. Baigęs Mykolo Romerio universitetą (2004 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra antstolis.
Specializacija: vykdymo procesas, ikiteisminis skolų išieškojimas, tarpininkavimas.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Kostiučenko Olga 
Vilnius

 

Gimusi 1974 m. Baigusi Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą (1997 m.) įgijo verslo vadybos specialybę ir ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra UAB “LTEK” vadovo padėjėja, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentė.
Specializacija: prekybos ir finansų teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Kukliansky Faina 
Vilnius

 

Gimusi 1954 m. Baigusi Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (1977 m.) įgijo teisininko specialybę. Šiuo metu yra advokatų kontoros "Kukliansky ir partneriai" advokatė.
Specializacija: administraciniai ir civiliniai ginčai.
Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų, lenkų, hebrajų.

Matuizaitė Eglė

Vilnius

 

Gimė 1977 m. 2000 m. baigtas Vilniaus universitetas, suteiktas teisininko kvalifikacinis laipsnis. 2007 m. įgytas daktaro mokslo laipsnis. Nuo 2001 m. – advokatė. Nuo 2008 m. advokatų kontoros „Matuizaitė ir partneriai“ advokatė. 
Specializacija: civilinė – komercinė teisė, sutarčių, transporto, nekilnojamojo turto ir statybų , įmonių teisė, verslo ginčai.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Mineikienė Asta

Vilnius

Gimė 1975 m. Baigusi Vytauto Didžiojo universitetą (2000 m.), įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu A.Žilinskis ir ko UAB įmonių grupės personalo ir teisės departamento direktorė ir juristė.
Specializacija: prekybos (įskaitant viešųjų pirkimų), statybos (įskaitant projektavimą), sutarčių teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų.

Mockūnas Darius 
Kaunas

 

Gimė 1970 m. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko specialybę. Šiuo metu yra “Advokato Dariaus Mockūno kontoros” advokatas.
Specializacija: civilinė (ūkinė, statybų) teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Pakutinskas Paulius 
Vilnius

 

Gimė 1974 m. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą įgijo teisininko specialybę. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ir Norvegijos vadybos institute BI įgijo vadybos magistro laipsnį. Mykolo Riomerio universitete apsigynė socialinių mokslų, teisės krypties daktaro disertaciją. Šiuo metu yra TEO LT, AB vyriausias juriskonsultas.
Specializacija: elektroninių ryšių (telekomunikacijų), elektroninės komercijos, įmonių, sutarčių, komercinė teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Plytnikas Žydrūnas

Vilnius

Gimė 1971 m. Baigęs Vilniaus pedagoginį universitetą įgijo istorijos bakalauro laipsnį. Vėliau baigė Mykolo Romerio universitetą ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2007 m. iki dabar yra Mykolo Romerio universiteto dėstytojas. 2010-2014 m. Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius.

Specializacija: viešųjų pirkimų teisė, civilinė teisė, administracinė teisė.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų, lenkų.

Rakauskas Kazys 
Vilnius

 

Gimė 1930 m. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (1955 m.) įgijo teisininko specialybę.Nuo 1961 – 2016 advokatas Pagėgių, Šilutės, Vilniaus advokatų  kontorose. Apdovanotas advokatūros garbės ženklu 2014 metais.
Specializacija: ūkinės teisės, rangos santykių, turtinių ginčų srityse..
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių.

Samoška Laurynas 
Panevėžys

Gimė 1991 m. Baigęs Vytauto Didžiojo universitetą (2015 m.) įgijo Teisės magistro laipsnį ir teisininko profesinę kvalifikaciją. 2015 m. įgijo Mičigano valstijos universiteto (JAV), Transnacionalinės teisės sertifikatą. Teisinę praktiką pradėjo 2012 m. statybų bendrovėse, teisinių paslaugų įmonėse, o šiuo metu praktikuoja Advokato Andrejaus Vavilovo kontoroje „De Jure“, įrašytas į Lietuvos Advokatūros Advokato padėjėjo sąrašus.

Specializacija: statybos teisė, sutarčių teisė, verslo ginčai.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų.

Saulėnienė Aušra 
Vilnius

 

Gimusi 1974 m. Alytuje. Baigusi Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (2001 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra “Advokatės Aušros Saulėnienės kontoros” advokatė.
Specializacija: civilinė teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, prancūzų, rusų.

Sriubaitė-Stepurienė Sigita
Vilnius

 

Gimusi 1981 m. Baigusi Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (2005 m.) įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra Klauberg Baltics advokatų kontoros Lietuvos biuro vadovybės partnerė ir finansų vadovė Baltijos šalims. Profesinę patirtį įgijo dirbdama AB “Mažeikių nafta” (dabar “Orlen Lietuva”) įmonių grupės įmonėse, AB “Lietuvos energija”, UAB "Statoil Fuel & Retail Lietuva" (dabar “Circle K Lietuva”), buvo teisinės kontoros UAB “D LEGALS” steigėja ir vadovė 2007-2014 m., kvalifikaciją kelė Belgijoje, Lenkijoje, Austrijoje ir Lietuvoje - baigė Ryšių su visuomene ir rinkodaros komunikacijos profesines studijas Lietuvos Žurnalistikos centre 2016-2017 m.

Specializacija: komercinė ir įmonių teisė, didmeninė ir mažmeninė prekyba naftos produktais, degalinių veiklos klausimai, viešieji pirkimai, prekių tiekimo, paslaugų teikimo, rangos, rinkodaros teisiniai sutartiniai santykiai ir ginčai.
Vartojamos kalbos: lietuvių, vokiečių, anglų, rusų.

Starkutė-Šyvokienė Aušra

Kaunas

Gimė 1974 m. Baigusi Vytauto Didžiojo universitetą, Tarptautinių studijų centre (1998 m.), įgijo vokiečių kalbos ir literatūros bakalauro laipsnį. 2006 m. VU teisės fakultete įgijo teisės magistro laipsnį.  Dirbo Kauno m. 13-ajame notarų biure notaro padėjėja,  UAB „Lietuvos energija“ įmonių grupės įmonėje UAB „Kauno energetikos remontas“ teisininke, Šiuo metu dirba įmonių grupėje UAB “KDS grupė“ teisininke.  
Specializacija: bendrosios kompetencijos, komercinė ir įmonių teisė, statybos teisė (kartu ir projektavimas), rangos teisiniai santykiai, viešieji pirkimai.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų, vokiečių.

Sviderskis Vaidotas

Vilnius

Gimė 1979 m. 2002 m. baigė Lietuvos teisės universitetą ir įgijo civilinės komercinės teisės magistro laipsnį. Šiuo metu dirba adv. Vaidoto Sviderskio kontoroje. Advokatas.

Specializacija: žemės ir kito nekilnojamojo turto teisė, mediacija, viešieji pirkimai, ūkinės sutartys.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Šeškevičienė Renata
Vilnius

 

Gimė 1977 m. 2014 m. baigtas M.Romerio universiteto Teisės fakultetas, įgytas teisės bakalauro laipsnis; 2002 m. baigtas Lietuvos Teisės universitetas, įgytas teisės magistro laipsnis; 1999 m. baigtos istorijos studijos Vilniaus universitete, įgytas istorijos bakalauro laipsnis. Nuo 2007 m. iki dabar dirba Valstybinėje energetikos inspekcijoje, vyriausiaja specialiste (teisininke).
Specializacija: civilinė teisė, administracinė teisė, energetikos teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Šeškevičius Juozas 
Vilnius

 

Gimė 1949 m. Alytaus r. Kaniūkų k. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (1971 m.) įgijo teisininko specialybę. Šiuo metu yra "Advokato Juozo Šeškevičiaus kontoros" advokatas.
Specializacija: komercinė teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų.

Šiupienius Antanas 
Vilnius

 

Gimė 1957 m. Vilniaus universitete įgyta (1983 m. ir 1990 m.) ekonomisto specialybė. Šiuo metu yra UAB "Auditoriai ir konsultantai" prezidentas.
Specializacija: mokesčių teisė, auditas.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, lenkų, anglų.

Šliumpa Pranas 
Kaunas

 

Gimė 1945 m. Baigęs Kauno politechnikos instituto Statybos fakultetą (1967 m.) įgijo inžinieriaus-statybininko specialybę. Šiuo metu yra UAB "Investicinių projektų vykdymo grupės" vyr.projektų valdytojas.
Specializacija: pramoninė-civilinė statyba, statybos investicinių projektų valdymas, statybos techninė priežiūra.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų (su žodynu).

Valatka Kristijonas
Vilnius

 

Gimė 1982m. 2006-2013 m. įgijo tarptautinės jūrų teisės ir prekybos, komercinės laivybos teisės ir vadybos, uostų ir terminalų valdymo magistro laipsnius Švedijoje (World Maritime University), Norvegijoje (Universitet i Oslo) ir Lietuvoje (Mykolo Romerio universitetas). 2013 m. išlaikė Institute of Chartered Shipbrokers (Laivybos agentų ir maklerių instituto) profesinės kvalifikacijos egzaminus. 
Specializacija: komercinė jūrų teisė (jūrinių krovinių ir keleivių vežimas, laivų frachtavimas, pirkimai/pardavimai, agentavimas, jūrų draudimo teisė), privatinė jūrų teisė (jūriniai suvaržymai ir įkeitimai, laivų susidūrimas ir gelbėjimas), transporto ir logistikos teisė, sutarčių teisė, jūrų aplinkosaugos teisė, kiti jūrinio verslo ginčai.
Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų..

Velička Marijus

Kaunas

Gimė 1979 m. Baigė M.Riomerio universitetą (2001 m.) įgijo teisės ir valdymo bakalauro laipsnį; 2003 m. ten pat įgijo teisės ir valdymo magistro laipsnį.

Specializacija: civilinė teisė, tarptautinė jūrų teisė, transporto teisė, draudimo teisė, sutarčių teisė, įmonių teisė, tarptautinė komercinė teisė.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Vėgelis Vidmondas 
Vilnius

 

Gimė 1952 m. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą įgijo teisininko specialybę. Šiuo metu yra Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento patarėjas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas.
Specializacija: civilinė ir darbo teisė, civilinis procesas.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, vokiečių.

Vilutienė Joana 
Vilnius

 

Gimė 1974 m. Druskininkuose. Baigusi Lietuvos teisės universitetą (2000 m.), įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu dirba AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos Teisės ir pretenzijų skyriaus viršininko pavaduotoja. 

Specializacija: transporto, statybos, darbo, sutarčių, teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų.

Virketis Steponas
Vilnius

 

Gimė 1985 m. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (2009 m.), įgijo teisininko specialybę ir teisės magistro mokslinį laipsnį tarptautinės teisės srityje. 2009-2013 m. advokato padėjėjas advokatų kontoroje Glimstedt, nuo 2013 m. - iki dabar advokatas ir partneris advokatų kontoroje „Virketis ir partneriai“. 

Specializacija: sutarčių teisė, viešieji pirkimai, prekybos bei verslo ginčai.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Zaburienė Aušrinė 
Klaipėda

 

Gimusi 1966 m. Klaipėdoje. Baigusi Vilniaus pedagoginį institutą (1989 m.) įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. Lietuvos teisės akademijoje (2002 m.) įgytos teisės ir vadybos specialybės bei tarptautinės jūrų teisės magistro ir lektoriaus kvalifikaciniai laipsniai. Šiuo metu yra advokatų kontoros Derkinytė - Kaupienė, Kepenis, Kivylius ir partneriai AVERUS teisininkė.

Specializacija: darbo, civilinė ir jūrų teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų, anglų (su žodynu).

Zenevskis Vytautas 
Vilnius

Gimė 1964 m. Baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą (1991 m.) įgijo teisininko specialybę. Šiuo metu yra advokato N.Kuznecovo kontoros advokatas.
Specializacija: bendrojo pobūdžio verslo ginčai, prekybinio verslo ginčai, transportavimo-logistikos verslo ginčai, finansinio-kreditavimo verslo ginčai.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų.

Ziniukas Andrius 
Panevėžys

Gimė 1977 m. Baigęs M.Riomerio Universitetą (2001 m.) įgijo teisininko specialybę ir tarptautinės teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra AB “Panevėžio statybos trestas” vyr. juristas.
Specializacija: tarptautinė privatinė, civilinė teisė.
Vartojamos kalbos: lietuvių, rusų.

Žlioba Arūnas

Klaipėda

Gimė 1975 m. Baigė Lietuvos teisės universitetą (2003 m.) ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2004 m. pradėta advokato praktika. Yra daugelio mokslinių bei publicistinių straipsnių autorius, dėstė aukštosiose mokyklose, yra Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmų narys, Advokatų kontoros "Žlioba & Žlioba" seniūnas, partneris.

Specializacija: komercinė jūrų teisė, tarptautiniai krovinių pervežimai, sutartinė ir deliktinė atsakomybė, sutarčių vykdymo klausimai, viešieji pirkimai, statybos (įskaitant projektavimą) teisė, konkurencijos teisė, įmonių teisė.

Vartojamos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

 

* Šiame sąraše įvardinti specialistai, rekomenduojami arbitrais tarptautiniams ir vidaus (nacionaliniams) verslo (ūkiniams-komerciniams) ginčams nagrinėti ir išspręsti. 
 

 

Užsienyje reziduojančių specialistų - LAA rekomenduojamų arbitrų sąrašas**

 

Lordas Hacking David
Londonas, Anglija

Gimė 1938 m. Kembridžo universitete 1961 m. įgijo bakalauro (B.A.) ir 1968 m. magistro (M.A.) kvalifikacinius laipsnius. 1963 m. patvirtintas advokatu-baristeriu Anglijos advokatūroje ir 1975 m. Niujorko valstijos advokatūroje. Nuo 1977 m. yra Anglijos Aukščiausiojo teismo advokatas, Londono Prisiekusiųjų arbitrų instituto prisiekusysis arbitras, advokatas-baristeris.
Specializacija: aviacijos, statybų, farmacijos industrijos teisinės problemos.
Vartojamos kalbos: anglų, prancūzų.

Seras Evans Anthony 
Londonas, Anglija

Kembridžo universitete įgijo menų magistro (M.A.) ir teisės magistro (L.L.M.) kvalifikacinius laipsnius. Šiuo metu yra Apeliacinio teisingumo Lordas, Londono Prisiekusiųjų arbitrų instituto prisiekusysis arbitras, advokatas-baristeris.
Specializacija: komercinė teisė.
Vartojama kalba: anglų.

Prof.Ananiašvili Gulaber 
Tbilisis, Gruzija

Gimė 1935 m. Gruzijos technikos institute 1958 m. įgijo inžinieriaus-elektriko specialybę, o Tbilisio konservatorijoje - mokytojo-violončelisto diplomą. Baigęs Mokslų akademijos Valdymo problemų institute (Maskva) aspirantūros studijas bei 1965 m. apgynęs disertaciją, įgijo Informacinių teorijų mokslų kandidato mokslinį laipsnį. Technikos mokslų daktaras. Šiuo metu yra Tbilisio kibernetikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis, Tbilisio universiteto profesorius.
Specializacija: technologinių ir telekomunikacinių konfliktų sprendimo problemos, intelektinės nuosavybės apsauga, tarptautinė komercija.
Vartojamos kalbos: gruzinų, lietuvių, anglų, prancūzų, ispanų, rusų.

Arif O. Asadov

Azerbaidžanas

Gimė 1956 m. Baigęs Azerbaidžano Universiteto ekonomikos fakultetą; studijavo Maskvos Muitinės Akademijoje. Šiuo metu yra Azerbaidžano Tarptautinio arbitražo teismo pirmininko pavaduotojas.

Specializacija: muitai, arbitražas.

Vartojamos kalbos: rusų, azerbaidžaniečių, turkų. 

Badzaghua Varlam

Belgija, Briuselis

Gimė 1972 m. 1996 m. Baigė Tbilisio Valstybinį Universitetą. Šiuo metu yra Gruzijos arbitražo asociacijos valdybos pirmininkas. Gruzijos, Ukrainos, Rusijos, Belgijos, Prancūzijos ir kt. valstybių arbitražo teismų arbitras.

Specializacija: arbitravimas.

Vartojamos kalbos: gruzinų, rusų, anglų.

Baier Anton 
Viena, Austrija

Gimė 1946 m. Teisės daktaras. Šiuo metu yra teisinių paslaugų firmos “Baier Lambert” partneris, Tarptautinio arbitražo centro prie Austrijos Federalinių Ekonomikos rūmų (Viena) valdybos narys, Austrijos arbitražo asociacijos viceprezidentas, TPR Tarptautinio arbitražo komisijos narys.
Specializacija: tarptautinis arbitražas, tarptautinė teisė, bendrosios įmonės, pramoninė kooperacija, statyba.
Vartojamos kalbos: vokiečių, anglų.

Ball Markham 
Vašingtonas, JAV

Gmhersto koledže 1956 m. įgijo bakalauro laipsnį, Harvardo teisės mokykloje 1960 m. - teisės bakalauro (L.L.B.) laipsnį, 1973 m. Oksfordo universitete – magistro (M.A.) kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra “Morgan, Lewis ir Bockius L.L.P.” tarptautinės advokatų firmos partneris, advokatas, minėtos firmos advokatų, praktikuojančių tarptautinių ginčų sprendimus grupės vadovas.
Specializacija: tarptautinis arbitražas, tarptautiniai kontraktai.
Bendravimo kalba: anglų.

Dr.Bohačova Marie

Čekija, Praha

Gimusi 1957 m. 1991 m. Baigė Prahos Charles Universiteto Teisės fakultetą. Teisės mokslų daktarė. Šiuo metu dirba teisininke, advokate. Turi mediatorės sertifikatą.

Specializacija: civilinė teisė, šeimos teisė, komercinė, bankinė teisė; mediacija.

Vartojamos kalbos: čekų, anglų, rusų.

Bostami Basil 
Amanas, Jordanija

Gimė 1939 m. Teisės bakalauras. Šiuo metu yra “Basil Bostami and sons” teisinės firmos valdytojas, advokatas.
Specializacija: komercinė, civilinė, intelektinės nuosavybės apsauga, draudimo, darbo teisė, arbitražas, mokesčiai ir kt.
Vartojamos kalbos: arabų, anglų.

Bouzeva Tania 
Sofija, Bulgarija

Gimusi 1964 m. Šiuo metu yra Sofijos “St. Clement of Ohrid” universiteto civilinės ir komercinės teisės profesorė – asistentė, Arbitražo teismo prie Bulgarijos prekybos ir pramonės rūmų arbitrė, teisinės firmos “Aliena Consult Ltd” vyresnioji partnerė, Įstatymų leidybos patariamosios tarybos prie Nacionalinės Asamblėjos pirmininko narė.
Specializacija: įmonių, komercinė, prievolinė, bankinė, mokesčių teisė ir kt.
Vartojamos kalbos: bulgarų, vokiečių, rusų.

Brown David 
Paryžius, Prancūzija

Londono universitete įgyta teisininko specialybė. Šiuo metu yra advokatas, turintis teisę atstovauti klientus Anglijos ir Velso aukščiausiuose teismuose, Paryžiaus advokatūros narys.
Specializacija: tarptautinis arbitražas, statybos, tarptautinė prekyba.
Vartojamos kalbos: anglų, prancūzų.

Burr Andrew 
Londonas, Anglija

Gimė 1959 m. Kembridžo universitete suteiktas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu yra advokatas – baristeris, Prisiekusiųjų arbitrų instituto Europos skyriaus vadovo pavaduotojas.
Specializacija: statybų ir inžinerijos tarptautiniai kontraktai, visų rūšių ginčų, kylančių statybų ir technologijų srityse sprendimai.
Vartojama kalba: anglų.

Datsenko Kseniya

Ukraina

Gimė 1980 m. 2002 m. baigė Ukrainos Nacionalinio Technikos Universiteto "Kijevo Politechnikos Instituto" teisės fakultetą ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra leidybos organizacijos "World of  law" generalinė direktorė, laikraščio "Legal Weekly" vyriausioji redaktorė, Ukrainos Tarptautinio komercinio arbitražo teismo arbitrė.

Specializacija: leidyba (tuo pačiu ir teisės aktų), plataus pobūdžio organizavimas, praktikuojančios teisininkės.

Vartojamos kalbos: rusų, ukrainiečių, anglų.

Dimolitsa Antonias 
Atėnai, Graikija

Atėnų ir Paryžiaus II-jame universitetuose įgyta teisininko specialybė. Šiuo metu yra teisinių paslaugų firmos “A.Dimolitsa and Associates” savininkė, advokatė.
Specializacija: tarptautinė komercinė teisė (pirkimai – pardavimai, tarpininkavimas, statybos, distribucija ir kt.), arbitražas.
Vartojamos kalbos: graikų, prancūzų, anglų.

Domanskis Alexander 
Čikaga, JAV

Mičigano universitete 1973 m. įgytas istorijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Nuo 1974 m. teisės mokslų daktaras, šiuo metu teisinės firmos Boodell & Domanskis LLC vadovaujantis partneris.
Specializacija: civilinė teisė.
Vartojamos kalbos: anglų, lietuvių.

Prof. El-Kosheri Ahmed-E.Sadek 
Kairas, Egiptas

Teisės profesorius. Senghoro universiteto prezidentas, teisinės firmos “Kosheri, Rashed and Riad” vyriausiasis partneris, Egipto advokatūros narys.
Specializacija: tarptautinė ekonominė teisė, arbitražas.
Vartojamos kalbos: arabų, anglų, prancūzų.

Foyle Andrew 
Londonas, Anglija

Sidnėjaus Sussex koledže įgyta teisininko specialybė. Kembridžo universiteto suteiktas menų magistro (M.A.) kvalifikacinis laipsnis. Anglijos (nuo 1974 m.) ir Hong Kongo (nuo 1978 m.) advokatūrų advokatas, LOVELLS firmos partneris.
Specializacija: komercinė teisė.
Vartojama kalba: anglų.

Gėlinas Paul-A.
Paryžius, Prancūzija

Monrealio (nuo 1969 m.) ir Paryžiaus (nuo 1978 m.) advokatūrų advokatas. Šiuo metu yra TPR Tarptautinio arbitražo komisijos pirmininkas, teisėjas.
Specializacija: tarptautinė prekyba, statyba, nafta, dujos.
Vartojamos kalbos: prancūzų, anglų.

Dr. Goradze George

Gruzija, Tbilisis

Gimė 1974 m. Baigė Tbilisio Valstybinį Universitetą. Teisės mokslų daktaras.

Specializacija: 10 metų arbitravimo patirtis, tarptautiniai komerciniai ginčai, bankininkystė, nekilnojamasis turtas.

Vartojamos kalbos: rusų, gruzinų, anglų.

Hallmagi Andres 
Talinas, Estija

Tartu universitete įgyta teisininko specialybė. Šiuo metu yra advokatų firmos “Pohla ir Hallmagi” partneris, advokatas.
Specializacija: verslo teisė, arbitražas.
Vartojamos kalbos: estų, anglų, vokiečių, švedų, suomių.

Hansen Kenneth 
Vašingtonas, JAV

Gimė 1951 m. Harvardo koledže įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro (B.A.) kvalifikacinį laipsnį. Yale‘io universiteto suteiktas teisės magistro (M.P.A.) kvalifikacinis laipsnis. Pensilvanijos universitetas suteikė teisės daktaro (J.D.) mokslo laipsnį. Šiuo metu yra teisinės firmos “Chadbourne and Parke LLP” partneris.
Specializacija: projektavimų, prekybos finansavimų, tarptautinių investicijų teisė, politinės rizikos draudimų teisinės problemos.
Vartojama kalba: anglų.

Hedelius Goran
Stokholmas, Švedija

Stokholmo universitete įgyta teisininko specialybė. Šiuo metu yra Švedijos branduolinės energetikos sekretoriato vyriausiasis juridinis konsultantas.
Specializacija: civilinė teisė, branduolinės energetikos teisė.
Vartojamos kalbos: švedų anglų, prancūzų, vokiečių.

Horvath Eva 
Budapeštas, Vengrija

Eotvos Lorand universitete (Budapeštas) įgyta teisininko specialybė. Teisės daktarė. Šiuo metu yra arbitražo teismo prie Vengrijos Prekybos ir pramonės rūmų pirmininkė, Užsienio prekybos akademijos (Budapeštas) docentė.
Specializacija: tarptautinė komercinė teisė.
Vartojamos kalbos: vengrų, anglų, vokiečių.

Prof. Inan Yuksel 
Ankara, Turkija

Kembridžo universiteto suteiktas teisės bakalauro (L.L.B.) laipsnis, Ankaros universitete - menų bakalauro (B.A.) kvalifikaciniai laipsniai. Teisės mokslų daktaras. Bilkent universiteto (Ankara) profesorius.
Specializacija: tarptautinė viešoji teisė, jūrų teisė, žmogaus teisės.
Vartojamos kalbos: turkų, anglų.

Inbavijayan Veeraraghavan
Chennai (Madras), Indija

Gimė 1975 m. 1997 m. Madraso universitete įgytas eksporto vadybininko diplomas. Šiuo metu yra Madraso Aukščiausiojo teismo konsultantas tarptautinio komercinio arbitražo klausimais, advokatas.
Specializacija: tarptautinis komercinis arbitražas, tarptautinė prekybos teisė, tarptautiniai kontraktai, prekių pirkimas – pardavimas, intelektinės nuosavybės teisė, bankinė teisė, finansiniai ginčai.
Vartojamos kalbos: tamilų, hindi, anglų.

Prof. Kerameus Konstantinos 
Atėnai, Graikija

Gimė 1937 m. 1960 m. Salonikų universitete įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro (L.L.B.) kvalifikacinį laipsnį. Berlyno universitetas 1962 m. suteikė teisės mokslų daktaro laipsnį. Šiuo metu yra Atėnų universiteto civilinio proceso teisės profesorius, Graikijos instituto tarptautinės ir nacionalinės teisės direktorius, Lyginamosios teisės akademijos prezidentas.
Specializacija: civilinis procesas, civilinė teisė, lyginamoji teisė, arbitražas, konfliktologija.
Vartojamos kalbos: graikų, anglų, vokiečių, prancūzų.

Prof.Kessedjian Catherine 
Paryžius, Prancūzija

Paryžiaus I-jame universitete 1977 m. baigusi podiplomines tarptautinės viešosios teisės studijas ir ten pat, 1979 m. baigė podiplomines tarptautinės privatinės ir tarptautinės ekonomikos teisės studijas. Pensilvanijos universiteto teisės mokykla 1981 m. suteikė teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 1986 metų teisės mokslų daktarė, praktikuojanti advokatė, Paryžiaus II-jo universiteto profesorė.
Specializacija: tarptautinė privatinė teisė, tarptautiniai sandoriai.
Vartojamos kalbos: prancūzų, anglų, ispanų.

Prof. Khaitov O. Murad 
Ašchabadas, Turkmėnija

Gimė 1952 m. Teisės daktaras, Turkmėnijos valstybinio universiteto profesorius.
Specializacija: tarptautinė teisė, tarptautinė privatinė teisė, konstitucinė teisė.
Vartojamos kalbos: turkmėnų, rusų, turkų, bulgarų, anglų.

Prof. Kim Gharn-Kyu
Seulas, Korėja

Teisės daktaras, Seulo Nacionalinio universiteto Teisės fakulteto tarptautinės teisės profesorius.
Specializacija: viešoji teisė, jūrų teisė, tarptautiniai santykiai.
Vartojamos kalbos: korėjiečių, anglų, japonų.

Klymchuk Andrey

Ukraina, Kijevas

Gimė 1976 m. 1998 m. baigė Nacionalinio Kijevo Taraso Ševčenkos Universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra juridinio konsultavimo biuro "Dopomoga" generalinis direktorius, Tarptautinio Komercinio Arbitražo Teismo prie Ukrainos Pramonės ir Prekybos rūmų, arbitras.

Specializacija: komercinė teisė.

Vartojamos kalbos: rusų, ukrainiečių, anglų.

Kolomiiets Andrii

Ukraina, Kijevas

Gimė 1976 m. 2002 m. baigė Ukrainos Nacionalinio Technikos Universiteto "Kijevo Politechnikos Instituto" Teisės fakultetą ir įgijo teisės magistro kvalifikacinį laipsnį. Šiuo metu yra praktikuojantis advokatas,  McDonald's Ukraina Ltd. juriskonsultas.

Specializacija: komercinė teisė.

Vartojamos kalbos: rusų, ukrainiečių, anglų. 

Prof. Komarov Alexander 
Maskva, Rusija

Gimė 1949 m. Teisė daktaras, profesorius. Tarptautinio komercinio arbitražo teismo prie Rusijos Prekybos ir pramonės rūmų pirmininkas, Komercinio arbitražo tarptautinės tarybos (ICCA) narys, Tarptautinės privatinės teisės unifikavimo instituto narys-korespondentas.
Specializacija: tarptautinė privatinė teisė, arbitražas.
Vartojamos kalbos: rusų, anglų, vokiečių, švedų.

Kopaleishvili Paata

Gruzija, Batumi

Gimė 1968 m. 1996 m. baigė Tbilisio Valstybinį Universitetą. Specialybė - Ekonominė teisė. Šiuo metu yra Tarptautinio Arbitražo tesimo prie pramonės ir prekybos rūmų Adžaroje, pirmininkė.

Specializacija: bankiniai ginčai, 10 metų arbitravimo patirtis; nuo 2006 m. yra Gruzijos teisininkų asociacijos narė. Praktikuojanti teisininkė.

Vartojamos kalbos: rusų, gruzinų.

Prof. Kossak Volodymir 
Lvovas, Ukraina

Gimė 1955 m. Teisės mokslų daktaras, profesorius, Lvovo nacionalinio Ivano Franko universiteto Civilinės teisės ir proceso fakulteto dekanas, arbitražo teismo prie Lvovo prekybos ir pramonės rūmų arbitras.
Specializacija: civilinė ir komercinė teisė, tarptautinė privatinė teisė, užsienio investicijų teisė.
Vartojamos kalbos: ukrainiečių, rusų, lenkų, vokiečių.

Prof.Kostin Alexey 
Maskva, Rusija

Gimė 1955 m. Teisės mokslų daktaras. Tarptautinio komercinio arbitražo teismo prie Rusijos prekybos ir pramonės rūmų pirmininko pavaduotojas, Maskvos valstybinio instituto tarptautinių santykių profesorius. 
Specializacija: tarptautinė privatinė teisė, tarptautiniai verslo sandoriai, komercinis arbitražas.
Vartojamos kalbos: rusų, anglų.

Lamethe Didier
Paryžius, Prancūzija

Gimė 1948 m. Teisės daktaras (Ph.D. in Law nuo 1975 m.), verslo teisės magistras (nuo 1972 m.), lyginamosios teisės magistras (nuo 1973 m.). Šiuo metu yra korporacijos “Electrisitė de France” Tarptautinių ryšių skyriaus generalinis patarėjas, Teisės departamento vadovas.
Specializacija: finansų teisė, tarptautinė komercinė teisė, energetikos ir elektrifikacijos teisė, lyginamoji teisė, tarptautiniai pramoninio bendradarbiavimo kontraktai.
Vartojamos kalbos: prancūzų, anglų, ispanų, italų, portugalų, vokiečių.

Prof.Leboulanger Philippe 
Paryžius, Prancūzija

Gimė 1946 m. Tarptautinės privatinės teisės daktaras, lyginamosios teisės magistras (L.L.M.), privatinės teisės magistras (L.L.M). Šiuo metu yra advokatas, Paryžiaus advokatūros narys, Paryžiaus II-jo universiteto lektorius.
Specializacija: tarptautinė prekybos teisė, tarptautinis komercinis arbitražas.
Vartojamos kalbos: prancūzų, anglų.

Levin Richard C. 
Dalasas, JAV

Gimė 1945 m. 1967 m. Tulanės universitete įgytas bakalauro laipsnis; 1970 m. Džordžtauno universitete igytas teisės mokslų daktaro laipsnis. Yra daugiau nei 50 arbitražų samdomas patarėjas, konsultantas; arbitru – daugiau nei dešimtyje užsienio arbitražų. Yra komisijų narys tokių organizacijų kaip: FCI Arb, AAA, ICDR, ICC, LCIA, VIAC, KLRCA, WIPO ir kt. Partneris firmoje – „Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP“,
Specializacija: varžybos, intelektinė nuosavybė, investicijos, sportas, meno sričių ginčai.
Vartojamos kalbos: anglų, prancūzų.

Lindfors Patrik 
Helsinkis, Suomija

Gimė 1969 m. Teisės magistras (M. Sc). Šiuo metu yra kompanijos “Hannes Snellman Attorneys at Law Ltd” partneris, ginčų sprendimo padalinio vadovas.
Specializacija: arbitražas ir ginčų sprendimai šiuose verslo (komercijos) sektoriuose: statybų, korporacijų steigimo, intelektinės nuosavybės apsaugos, licencijavimo, įmonių steigimo ir įgijimo, perdraudimo, telekomunikacijų, deliktinių teisės pažeidimų.
Vartojamos kalbos: suomių, anglų, švedų, vokiečių.

Prof. Lubic Robert 
Vašingtonas, JAV

Gimė 1929 m. Pitsburgo universitete 1950 m. įgyta teisininko specialybė ir teisės bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Ten pat 1953 m. suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis. Džordžtauno universitete 1959 m. suteiktas teisės magistro (L.L.M.) kvalifikacinis laipsnis. Yra nusipelnęs profesorius-emeritas. Pasaulio banko ir Amerikos arbitražo asociacijos arbitras, Tarptautinės teisės ir arbitražo teisės lektorius.
Specializacija: tarptautinė komercinė teisė.
Vartojama kalba: anglų.

Martin Stefan 
Monrealis, Kanada

Gimė 1962 m. Baigti (įgyjant kvalifikacinius laipsnius) Aix-en-Provence (Prancūzija), Quebec City (Kanada) ir Paryžiaus II-sis universitetai. Šiuo metu yra teisinių paslaugų firmos “Fraser Milner Casgrain L.L.P.” partneris, Monrealio universiteto Teisės fakulteto lektorius.
Specializacija: arbitražas, ginčų sprendimai intelektinės nuosavybės srityje.
Vartojamos kalbos: prancūzų, anglų, vokiečių.

Matysiak Wieslaw 
Varšuva, Lenkija

Gimė 1943 m. Varšuvos universitete suteiktas teisės mokslų daktaro (Ph.D) laipsnis, Jogailos universitete – teisės magistro (L.L.M.) kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu yra vyriausiasis juridinis patarėjas.
Specializacija: bankinė teisė, komercinė ir civilinė teisė, tarptautinė privatinė teisė.
Vartojamos kalbos: lenkų, anglų, vokiečių, rusų.

Melis Werner 
Viena, Austrija

Gimė 1935 m. Teisės ir politikos mokslų daktaras. Tarptautinio arbitražo centro prie Austrijos Federalinių ekonomikos rūmų pirmininkas, Komercinio arbitražo tarptautinės tarybos (ICCA) viceprezidentas, teisinių paslaugų firmos “Baier Lambert Attorneys at Law” konsultantas.
Specializacija: įmonių įrengimo, mašinų montavimo, tarptautinių statybų, tarptautinio prekių ir paslaugų pirkimo - pardavimo, tarptautinių finansinių transakcijų, tarptautinio transportavimo teisiniai aspektai.
Vartojamos kalbos: vokiečių, anglų, prancūzų.

Dr. Mirkamal Vidadi

Azerbaidžanas, Baku

Gimė 1954 m. 1977 m. baigė Azerbaidžano valstybinio universiteto Teisės fakultetą. Teisės mokslų daktaras. Šiuo metu yra Azerbaidžano Tarptautinio Arbitražo Teismo pirmininkas. 14 knygų komercinės teisės tema, autorius.

Specializacija: komercinė teisė.

Vartojamos kalbos: turkų, persų, azerbaidžaniečių.

Prof. Mock William B.T. 
Čikaga, JAV

Džordžtauno universiteto Teisės centre 1979 m. įgijo teisės mokslų daktaro (J.D.) laipsnį. Šiuo metu yra John Marshall Teisės mokyklos (Čikaga, IL) teisės profesorius, Tarptautinių ir lyginamųjų studijų centro direktorius.
Specializacija: tarptautinis verslas.
Vartojamos kalbos: anglų.

Prof. Dr. Ozsunay Ergun

Turkija, Stambulas

Gimė 1935 m. 1957 m. baigė Stambulo Universiteto Teisės fakultetą. 1959-60 m. studijavo Harvardo Teisės Universitete (LL.M); 1962-63 m. studijavo Strasbūro Tarptautiniame Fakultete "Pour l'Enseignement de Droit Compare". Yra civilinės ir lyginamosios teisės profesorius. Šiuo metu yra Stambulo Prekybos ir pramonės rūmų teisininkas, UNCITRAL darbo grupių narys.

Specializacija: civilinės teisė, lyginamoji teisė, Europos Sąjungos teisė.

Vartojamos kalbos: anglų, vokiečių.

Dr. Pavlova Lenka

Čekija

Gimė 1965 m. 1988 m. baigė Prahos Charles Universiteto Teisės fakultetą. Ten pat 1989 m. įgijo teisės mokslų daktaro kvalifikacinį laipsnį. 2003 m.baigė Prahos Ekonomikos universitetą. Šiuo metu yra ESI ("International Resolution Services") direktorė.

Specializacija: turizmas, tarptautinis verslas, draudimo teisė, tarptautinė teisė.

Vartojamos kalbos: anglų, rusų, italų, slovakų, čekų, iš dalies - prancūzų.

Prof. Pfaff Dieter 
Miunchenas, Vokietija

Profesorius, teisės mokslų daktaras (Dr.Phil). Miuncheno universiteto Pramoninės nuosavybės instituto direktorius.
Specializacija: technologiniai sandoriai, bendrosios įmonės.
Vartojamos kalbos: vokiečių, anglų, rusų.

Prof. Prujiner Alain 
Kvebekas, Kanada

Gimė 1944 m. Lavalio universitete (Kvebekas) suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis. Šiuo metu yra Lavalio universiteto Teisės fakulteto profesorius.
Specializacija: tarptautinė prekybos teisė, tarptautinis komercinis arbitražas, tarptautinė privatinė teisė.
Vartojamos kalbos: prancūzų, anglų.

Prof.Puharič Krešimir 
Liubliana, Slovėnija

Liublianos universitete 1977 m. suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis. Šiuo metu yra tarptautinės komercinės teisės profesorius, Nuolatinio arbitražo teismo prie Slovėnijos ekonomikos rūmų pirmininkas.
Specializacija: komercinė teisė, intelektinės nuosavybės teisė.
Vartojamos kalbos: slovėnų, anglų, vokiečių, italų, rusų, kroatų.

ProfReghizzi Gabriele Crespi 
Milanas, Italija

Gimė 1941 m. Milano universitete 1963 m. įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro (L.L.B.) kvalifikacinį laipsnį, Harvardo universiteto Teisės mokykloje 1966 m. suteiktas teisės magistro (L.L.M.) kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu yra Pavijos universiteto Teisės fakulteto profesorius, Lyginamosios teisės katedros vadėjas, Lyginamosios teisės tarptautinės akademijos akademikas, Tarptautinės privatinės teisės unifikavimo instituto narys – korespondentas.
Specializacija: tarptautinė prekybos teisė, bendrosios įmonės, arbitražas.
Vartojamos kalbos: italų, anglų, prancūzų, rusų.

Salpius Eugen 
Zalcburgas, Austrija

Gimė 1946 m. Teisės daktaras, teisinių paslaugų firmos “Salpius ir partneriai” vyriausiasis partneris, advokatas.
Specializacija: arbitravimas, tarptautinių komercinių ginčų, kylančių šiuose verslo sektoriuose: bendrųjų įmonių, statybų, franšizės, technologijų, pramoninių įrenginių, žaliavų, gatavų prekių, naftos, anglies, cemento, chemijos, kalnakasybos, maisto ir kitokių prekių tiekimo, nagrinėjimas ir sprendimas.
Vartojamos kalbos: vokiečių, anglų, prancūzų, italų, rusų, lenkų.

Semilutina Natalia 
Maskva, Rusija

Gimė 1964 m. Maskvos valstybiniame tarptautinių santykių institute įgijo teisininko specialybę. Teisės mokslų (Ph.D.) daktarė. Šiuo metu yra Maskvos tarpbankinės valiutos biržos (MICEX) Teisės departamento Finansinės rinkos teisinio laidavimo skyriaus viršininko pavaduotoja.
Specializacija: finansų rinkos teisinis reguliavimas, investicijos, draudimo rinka, išvestiniai sandoriai, bankinė teisė.
Vartojamos kalbos: rusų, anglų.

Sims John H.M.
Londonas, Anglija

Anglijos ir tarptautinių arbitražo institucijų narys, statybos kontraktų konsultantas, arbitras, tarpininkas.
Specializacija: statybų ginčai.
Vartojama kalba: anglų.

Sysouev Timour 
Minskas, Baltarusija

Baltarusijos valstybiniame universitete įgyta teisininko specialybė. Šiuo metu yra Baltarusijos valstybinio universiteto Civilinio proceso ir darbo teisės departamento vyr.lektorius, teisinių paslaugų firmos “Sysouev, Bondar, Khrapoutski" partneris.
Specializacija: tarptautinė prekybos teisė, nemokumas, transporto teisė, korporacijų teisė.
Vartojamos kalbos: baltarusių, rusų, anglų, ukrainiečių.

Scheel Georg 
Oslo, Norvegija

Advokatas – baristeris, “Nordisk Skibsrederforening” (Skandinavijos laivų savininkų apsaugos klubo) direktorius.
Specializacija: tarptautinė privatinė teisė, jūrų teisė.
Vartojamos kalbos: norvegų, anglų.

Dr. Stampa Gonzalo

Ispanija, Madridas

Gimė 1968 m. 1991 m. baigė Madrido universitete teisės studijas. Teisės mokslų daktaras. 1993 m. Studijavo Londono universitete, įgytas komercinės ir lyginamosios teisės magistro laipsnis. Šiuo metu yra teisinės įmonės "Stampa. Abogados" partneris.

Specializacija: komercinė teisė, arbitražinės bylos, kylančios iš chemijos pramonės, technologijų, tarptautinių pirkimų-pardavimų, bankinių kontraktų.

Vartojamos kalbos: ispanų, anglų.

Šoljan Vedran 
Zagrebas, Kroatija

Gimė 1962 m. Teisės daktaras (Ph.D.), Zagrebo universiteto Ekonomikos fakulteto Komercinės teisės katedros docentas.
Specializacija: komercinė teisė, arbitražas, tarptautinė privatinė teisė, lyginamoji teisė.
Vartojamos kalbos: kroatų, anglų.

Prof.Takoff Christian 
Sofija, Bulgarija

Gimė 1965 m. Sofijos universiteto suteiktas teisės mokslų daktaro (Ph.D) laipsnis, Hamburgo universiteto – teisės magistro (L.M.) kvalifikacinis laipsnis. Šiuo metu yra Sofijos universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės profesorius, Poprivatizacijos priežiūros agentūros Kontrolės tarybos narys.
Specializacija: kontraktų, komercinė, bankinė teisė.
Vartojamos kalbos: bulgarų, vokiečių, anglų, rusų.

Tidemann Morten B. 
Stavangeri, Norvegija

Gimė 1966 m. Bergeno universitete (Norvegija) įgijo teisininko specialybę. Norvegijos verslo ir administravimo mokykloje baigtos verslo ekonomikos studijos, Harvardo universitete baigtos derybų vedimo studijos. Arbitro sertifikatai išduoti Norvegijos ir Danijos teisininkų asociacijų. Šiuo metu yra arbitras ad hoc, teisinių paslaugų firmos “Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA” advokatas-partneris; Lietuvos garbės konsulas. 
Specializacija: nekilnojamasis turtas, statybų teisė, ofšoriniai santykiai ir ofšorinės paslaugos (nafta ir dujos), komerciniai kontaktai, mokesčiai.
Vartojamos kalbos: norvegų, anglų.

Prof.Talpis Jeffrey 
Monrealis, Kanada

Gimė 1941 m. McGill universitete įgijo teisininko specialybę, Monrealio universitete – magistro ir teisės daktaro (Ph.D.) laipsnius. Monrealio universiteto Teisės fakulteto profesorius.
Specializacija: tarptautinė prekybos, kolizinė, santuokinės nuosavybės teisė, tarptautiniai ginčai, tarpininkavimas, tarptautinių nesutarimų prevencija.
Vartojamos kalbos: anglų, prancūzų.

Tynel Andrzey 
Varšuva, Lenkija

Gimė 1937 m. Jogailos (Krokuva) universitete įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro (L.L.B.) kvalifikacinį laipsnį. Varšuvos universitete jam suteiktas teisės mokslų daktaro (L.L.D.) laipsnis. Šiuo metu yra konsultacinės firmos “Baker ir McKenzie” teisės konsultantas, Arbitražo teismo prie Lenkijos prekybos rūmų viceprezidentas.
Specializacija: komerciniai ginčai, tarptautinis arbitražas, tarptautinės prekybos teisė.
Vartojamos kalbos: lenkų, anglų, rusų.

Prof.Torgans Kalvis 
Ryga, Latvija

Gimė 1939 m. Habilituotas teisės daktaras (nuo 1992 m.), Latvijos universiteto Civilinės teisės katedros vedėjas, profesorius, teisinių paslaugų firmos “Lejius, Torgans ir Voncovic’s” prisiekusysis advokatas.
Specializacija: kontraktų teisė.
Vartojamos kalbos: latvių, rusų, anglų.

Prof.Walter Gerhard 
Bernas, Šveicarija

Gimė 1949 m. Tiubingeno universitete 1971 m. įgijo teisininko specialybę ir teisės bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 1974 m. apginta teisės mokslų daktaro, 1978 m. habilituoto mokslų daktaro disertacijos. Šiuo metu yra Berno universiteto ordinarinis teisės profesorius, Tarptautinio civilinio proceso bei tarptautinės privatinės teisės instituto prie Berno universiteto direktorius.
Specializacija: tarptautinė civilinio proceso teisė, arbitražas.
Vartojamos kalbos: vokiečių, anglų, italų.

Zbroja Andrzej 
Varšuva, Lenkija

Gimė 1938 m. Teisės daktaras. Šiuo metu yra firmos “CIEGH SA” (Varšuva) vyriausiasis teisės konsultantas, kompanijos “DAL SA” (Varšuva) teisės konsultantas, Varšuvos, Vienos ir Niujorko arbitražo teismų arbitras.
Specializacija: civilinė ir komercinė teisė.
Vartojamos kalbos: lenkų, anglų, vokiečių.

ProfZykin Ivan
Maskva, Rusija

Gimė 1952 m. Teisės mokslų daktaras, profesorius. Rusijos mokslų akademijos Valstybės ir teisės instituto vyriausiasis mokslinis bendradarbis, Tarptautinio komercinio arbitražo teismo prie Rusijos Prekybos ir pramonės rūmų pirmininko pavaduotojas.
Specializacija: tarptautinė privatinė teisė, civilinė teisė, komercinė teisė, arbitražas.
Vartojamos kalbos: rusų, anglų, prancūzų, vokiečių.